lørdag 26. juni 2010


Bilder fra inngangspartiet vårt. Da vi flyttet inn her for snart 24 år siden, var det vanskelig å få til noe som helst på denne østvendte siden av huset. Granskogen sto høy og skjermet for så godt som all sol. Denne ble, heldigvis, etter noen år hugget og erstattet med bjørk. Synes vel denne begynner å ta nok morrasol også nå, men nå er det ihvertfall mulig å få til noe her.
Posted by Picasa

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar