lørdag 19. juni 2010

 
400 m.o.h på indre Østland blomstrer ting litt senere enn mange andre steder. Dette er så langt rododendronen her er kommet i dag.
Posted by Picasa

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar